Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Departament
Curs de formació específic per l'accés als cicles de grau superior (CAS)

Poden accedir-hi les persones que no posseeixen el títol de batxillerat ni cap requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, i que posseeixen un títol de tècnic.

Durada:

Té una durada mínima de 700 hores. El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries del curs:

Les matèries del curs que aqest institut ofereix són:

Part

Matèries

Opcions   

Durada

CT

HS

AR

EE

 

 

Comuna

Llengua catalana

3h

Obligatòries

X

X

X

X

 

20 hores/set

Llengua castellana

3h

X

X

X

X

Llengua anglesa

5h

X

X

X

X

 

Específica

Matemàtiques

4h

Obligatòria

X

X

X

X

Física-Tecnologia

4h

Cal triar-ne una

X

 

X

 

Economia d'empresa

4h   X    

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

         

Tutoria (1)

1h

Obligatòria

X

X

X

X

(1) No avaluable.

L'alumne ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d'elles ha de ser matemàtiques.

Els centres han d'oferir almenys una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, matemàtiques i una altra matèria de la part específica.

A l’Institut Palau Ausit s’ofereixen dos opcions, la cientificotecnològica (CT) i la  humanística i social (HS), i dues matèries específiques, Física-Tecnologia i Economia d’empresa.

Efectes:

La superació del curs de formació específic d'accés per als cicles de grau superior permet l'accés directe a qualsevol cicle de grau superior dels cicles de formació professional, atenent a la normativa vigent sobre les prioritats.

Horari:

L'horari establert per a aquest grup és de matins, dintre d'una franja horària compresa entre les 8:00 i les 13:00 hores.

Preinscripció i matriculació:

Institut Palau Ausit

Notícies

Arxiu

Agenda

Arxiu

Palau Ausit Logo