Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Projecte d'Intercanvi. Pèndol Charpy. Ins Provençana - Ins Palau Ausit

A segon curs de Mecatrònica Industrial i durant el curs 2015-2016 amb una metodologia d'aprenentatge basat en projectes va sorgir la possibilitat de realitzar un projecte d'intercanvi de recursos amb l'Institut Provençana de L'Hospitalet.  Ells necessitaven per l'assaig de materials plàstics un pèndol Charpy, instrument que tradueix l'impacte d'una massa sobre una proveta, en la seva resistència. Nosaltres necessitavem un equip de soldadura TIG (Tugsten Inert Gas) amb cicle programable. Una parella d'alumnes va fer seu aquest repte i fent un anàlisi de la norma ASTM va dissenyar i construir aquest pèndol Charpy. Moltes gràcies A.M. i Y.J.

Palau Ausit Logo