Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Energies renovables 1 - Energies fòssils 0

Energies fòssils 0

 

Energies renovables 1 - Energies fòssils 0

Per primera vegada des de la revolució industrial les enrgies renovables han guanyat la batalla als combustibles fòssils. Malauradament per nosaltres, aquestes dades s'han calculat a nivell mundial. Doncs a Catalunya el percentage és apròximadament de 23% renovables a 77% fòssils.

 

Del total d’energia primària consumida a Catalunya, el 23,37% correspon a producció pròpia i el 76,63% restant al saldo positiu entre les importacions i exportacions, el que converteix a Catalunya en un país energèticament dependent, sobretot pel que a les importacions de combustibles fòssils es refereix. En aquest sentit, l’any 2007, el 48,1% del consum d’energia primària provenia del petroli i el 24,3% del gas natural, una dependència que és inferior a la del conjunt de l’estat espanyol i de la mitjana europea a causa de la importància de l’energia nuclear en el consum d’energia primària de Catalunya (22,4%). Aquestes contribucions mostren canvis poc significatius en el període 1995 – 2007, tot i que en destaca l’augment del consum de gas natural degut a una clara tendència a augmentar l’energia elèctrica produïda en cicles combinats. 

Petita explicació de quines diferències hi han entre aquestes energies.

Què són les energies renovables?

Les energies renovables més utilitzades són l'energia solar, l'energia hidràulica, l'energia eòlica, l'energia de la biomassa i l'energia mareomotriu. Totes elles provenen de fonts d'energia que no s'exhaureixen, encara que s'utilitzin de manera constant. A més de preservar el medi ambient, les fonts d'energia renovables com el vent, les onades o el Sol són inesgotables (el Sol continuarà brillant com a mínim els propers 5.000 milions d'anys!). En canvi, les fonts d'energia no renovables, com el carbó, el petroli, el gas natural i l'urani són molt contaminants i s'acabaran exhaurint.

Actualment, a l'Estat espanyol, la producció d'energia a partir de fonts renovables només representa un 12% del total. Darrerament s'està fomentant l'ús d'energies renovables, especialment en països com el nostre, que són idonis per aprofitar l'energia solar o l'energia eòlica. Ara bé, perquè l'explotació de fonts d'energia renovables sigui productiva cal continuar investigant per tal d'augmentar el rendiment dels generadors (panells solars, molins de vent) i abaratir el cost de les instal·lacions. D'aquesta manera serà possible extendre l'ús de les energies renovables, especialment en aquells indrets on portar la xarxa elèctrica ocasiona costos elevats i greus problemes en el medi ambient, com és el cas dels pobles d'alta muntanya o d'indrets habitats molt allunyats d'altres nuclis urbans.

La principal font d'energia no renovable és la que procedeix dels combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural). Es tracta de fonts d'energia primàries ja que es poden obtenir directament sense transformació.

Formació dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils es formen mitjançant un procés de descomposició parcial de la matèria orgànica. Es tracta d'un procés de transformació de milions d'anys a causa de la pressió i temperatura que diverses capes de sediments exerceixen sobre la matèria orgànica.

S'han originat de forma natural per un procés de fossilització en anòxia (falta d'oxigen) ambiental: la matèria orgànica no s'ha degradat per microorganismes (que no poden viure), sinó que roman en forma de molècules orgàniques més complexes, sòlides ( carbó), líquides (petroli) o gas (gas natural). L'energia d'aquestes molècules és la que s'allibera en utilitzar-los com a combustible.

Aquest procés de milions d'anys és el que converteix els combustibles fòssils en una font d'energia no renovable, ja que es consumeix molt més ràpid que no es genera.

Importància dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils tenen un alt poder calorífic que els converteix en una molt important font d'energia útil per generar energia tèrmica.

L'ús dels combustibles fòssils ha permès el gran creixement econòmic i demogràfic lligat a la revolució industrial del segle XIX. En l'actualitat són fonamentals per a la nostra economia. El 2007 la combustió de carbó, petroli i gas natural va representar 86,4% l'energia primària mundial.

Conseqüències de l'ús dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils són altament impopulars pels grups ecologistes. La seva combustió genera gran quantitat de gassos convertint-los en una de les principals fonts de contaminació atmosfèrica i potencient l'efecte hivernacle i en conseqüència afavoreixen l'escalfament global del planeta.

A dia d'avui, l'ús dels combustibles fòssils suposen un important problema de sostenibilitat, tant per motius ambientals com econòmics (els recursos del planeta són limitats i algun dia s'esgotaran).

Tipus de combustibles fòssils

Es distingeixen tres tipus principals de combustibles fòssils: són el petroli (líquid), elcarbó (sòlid) i el gas natural (gas).

Petroli

El petroli és un oli mineral, constituït per hidrocarburs, contingut en grans bosses als estrats superiors de l'escorça terrestre.

Aquest combustible fòssil, un cop refinat, dóna una gran quantitat de productes emprats com a font d'energia, especialment en l'automoció i els motors tèrmics. Entre aquests productes destaquen la gasolina, el gasoil, el fuel, etc. També es poden utilitzar com a matèria primera de la indústria petroquímica.

Carbó

Home treballant amb una muntanya de carbó

El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària de color negre, molt rica en carboni i amb quantitats variables d'altres elements, principalment hidrogen, sofre, oxigen i nitrogen.

La major part del carbó es va formar durant el període Carbonífer (fa de 359-299.000.000 d'anys).

Gas natural

El gas natural és una font d'energia fòssil, de la mateixa manera que ho són el carbóo el petroli. Està constituït per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen. El seu poder calorífic varia molt segons la seva composició, però els més elevats es troben entre les 8.500 i les 10.200 quilocalories per metre cúbic de gas.

Es tracta de l'energia fòssil més neta en quant a residus i emissions atmosfèriques, i del combustible més eficient per a l'obtenció d'electricitat a les centrals tèrmiques, amb una eficiència total d'un 50,7% enfront del 25,7% del fuel , el 26,1% de l'urani (central nuclear) i el 26,8% del carbó.

El gas natural es pot utilitzar directament sense necessitat de transformar prèviament en electricitat. Aquesta característica li permet tenir una eficiència molt més gran, d'un 91,2%. El seu emmagatzematge és més econòmic i més fàcil que elcarbó i els derivats del petroli.

Es va començar a utilitzar a partir dels anys 60 com a combustible preferent excepte en el transport, on continua predominant el petroli. A més, es fa servir també com a matèria primera de nombrosos productes químics.

Palau Ausit Logo