Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

RECOMANACIONS PER AQUELLS ALUMNES QUE HAN APROVAT MATEMÀTIQUES

Es recomana que el seu fill/a llegeixi el màxim possible de novel·les i llibres en general, de forma que l’alumne/a reforci la comprensió lectora així com la redacció i expressió oral i escrita; en fer-ho, augmentarà la seva capacitat d’entendre els enunciats dels problemes matemàtics.

MATEMÀTIQUES  1r d’ ESO / 3r d' ESO / 4t d' ESO

Si heu aprovat les Matemàtiques, però desitgeu repassar a l’estiu, us proposem que visiteu: 

1)  www.xtec.cat ----- Recursos----- Matemàtiques ESO:  Zona Clic i d’altres.

      2) http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/

       3) http://www.xtec.cat/~jrabasa/eso_index.htm

 

MATEMÀTIQUES  2n d’ ESO

Si heu aprovat les Matemàtiques, però desitgeu repassar a l’estiu, us proposem que visiteu: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/edad/eso2/index.htm

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/geometria/index.htm

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/funcions/index.htm

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/wiris/index.htm

 

Palau Ausit Logo