Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Secretaria

HORARI D'ATENCIÓ

La Secretaria de l'Institut Palau Ausit resta oberta al públic en el següent horari:

 
 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

 


PREINSCRIPCIONS

Calendari

Per tal d'obtenir plaça en un institut públic com l'Institut Palau Ausit, cal efectuar prèviament la preinscripció. El calendari de preinscripció varia cada any, encara que sol ser cap a la primavera. Consulteu la web durant aquesta època per conéixer el calendari corresponent al curs següent.

Documentació necessària

A les pàgines següents obtindreu informació sobre els documents que cal aportar per formalitzar la preinscripció.

Documentació per formalitzar la preinscripció a Secretaria:


Matrícula

Les dates de matriculació pels diferents estudis que es poden cursar a l'IES Palau Ausit varien cada any. Consulteu la web per conéixer les corresponents al curs següent.

 • Horari: L'habitual de Secretaria.
 • Documentació: Varia segons els estudis. Aquesta informació es concreta durant el periode de matriculació.

Convalidacions

Les convalidacions varien segons els estudis cursats i es podran realitzar de:

 • Batxillerat a CFGM
 • CFGM a Batxillerat
 • Entre Cicles

Tota la informació relacionada amb convalidacions es pot consultar al DOGC.


Expedició de títols

Dirigiu-vos a Secretaria per sol·licitar, un cop acabats els estudis, l'expedició de la titulació corresponent. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud d'un títol és la següent:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Últimes notes.
 • Imprès per a pagar a La Caixa.
 • Instància de sol·licitud d'expedició del títol.
 • L'imprès per a pagar a La Caixa i la instància s'han de recollir a Secretaria.

Beques

Els alumnes d'ESO poden sol·licitar una beca en concepte d'ajut per

Els alumnes d'ESO poden sol·licitar una beca en concepte d'ajut per a llibres i material escolar. Per a poder accedir a aquests ajuts cal que la família no hagi superat un límit màxim d'ingressos. Així, per exemple, poden sol·licitar la beca les famílies de quatre membres amb uns ingressos anuals inferiors als 18.774 €, segons el barem de l'any 2004. Naturalment, tant el barem com l'import de l'ajut (al voltant dels 80 €) va canviant d'un any a l'altre.

En l'adjudicació de les beques tenen preferència els alumnes que les van obtenir ajut el curs anterior. La documentació que cal aportar per formalitzar la sol·licitud és la següent:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Fotocòpia del NIF de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
 • Documentació acreditativa de la condició de Família Nombrosa (si és el cas).
 • Fotocòpia del document bancari on hi consti el número de compte o llibreta on es desitgi rebre l'ajut. L'alumne/a sol·licitant ha de ser titular o cotitular del compte corrent o llibreta d'estalvis juntament amb el pare, mare o tutor de l'alumne/a.

El termini de presentació de sol·licituds sol obrir-se el mes d'abril. Podeu demanar tant els impresos com informacions complementàries a Secretaria.

Beques per a Batxillerat i Cicles Formatius

Els alumnes de Cicles Formatius i de Batxillerat poden també dirigir-se a secretaria per sol·licitar o informar-se sobre les beques que s'ofereixen tant per als estudis que actualment cursen com per als seus futurs estudis universitaris. El termini de presentació de sol·licituds sol ser a finals del mes d'abril.


Recollida de documents

Autorització per a la recollida de documents:

Si no podeu tramitar els vostres assumptes personalment, ompliu un model d'autorització per a permetre que una altra persona pugui venir en el vostre lloc a recollir qualsevol documentació.

Documents relacionats

DescarregarVeure
Documentació preinscripció ESO

Palau Ausit Logo